Reken Logica 1 - SET

Kopieerbladen + cd-rom
Kopiervorlagen + CD-ROM, niederländisch

Artikelnr.: 24132NL
Producttype: Kopieerbladen
Software (voor leraren en therapeuten)
Geschikt voor: 4-7 jaar
Groep 1/2
Groep 3/4

Sommen tot 10 en sommen tot 20
Een nieuwe serie extra werkmateriaal vanaf eind groep 2: Reken Logica voor doordenkers, digitaal of als kopieerboek. Rekenraadsels en wiskundige begrippen op een aantrekkelijke manier combineren: zo leren kinderen op een speelse manier met moeilijke termen om te gaan. De vaardigheden die daarbij centraal staan zijn optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Reken Logica 1 – 4 bevat rekenkrakers voor kinderen: een motiverende en verrassende uitdaging. De sommen worden in woorden beschreven (vergelijkbaar met redactiesommen) en aan de hand van aanwijzingen worden leerlingen gestimuleerd de rekenkrakers op te lossen. Elk onderwerp wordt aangeboden op twee verschillende moeilijkheidsniveaus. Zo kunnen kinderen op verschillende niveaus met de rekenkrakers werken. Bij Reken Logica 1 (sommen in de ruimtelijke oriëntatie) zijn bovendien verscheidene woorden vervangen door afbeeldingen. Zo kunnen ook kinderen bij wie de leesvaardigheid nog niet zo ver ontwikkeld is, met de rekenkrakers aan de slag. Differentiëren wordt zo heel eenvoudig!
Door het oplossen van de rekenraadsels ontwikkelen leerlingen een flexibel denkvermogen en kunnen ze hun lees- en rekenvaardigheid verbeteren. Zo wordt vakoverstijgend leren mogelijk! De thema’s die gebruikt zijn sluiten aan bij de leefwereld van kinderen en dragen bovendien bij aan hun algemene ontwikkeling. Zo komen onderwerpen als geld, ontdekkingen, landen en films aan bod. Mede door de originele thema’s en de aansprekende illustraties zullen leerlingen spelenderwijs oefenen met het gebruik van de verschillende rekentermen, zoals in de tweede rij, kleiner dan, twee keer zoveel of 12 minder. 

Inhoud: kopieerbladen und cd-rom

wie möchten sie verfahren?(Übersetzung nl fehlt)

in den warenkorb legen und weiterstöbern(Übersetzung nl fehlt)