Voorbeeld pagina/ andere voorbeelden.:

Praktijkboek Metend rekenen

Artikelnr.: 24573NL
ISBN: 978-3-86723-526-6
Producttype: CD-ROM
Praktijkboek
Geschikt voor: 6-9 jaar
8-12 jaar
Groep 5/6
Groep 7/8

Metend rekenen vereist, behalve rekenvaardigheid, ook een realistisch begrip van de maten zelf. Meter, liter en gram zijn weliswaar onderdelen van het metriek stelsel en lijken daarom eenvoudige toepassingen van de tientalligheid, maar kinderen zover brengen dat zij de realiteit achter de getallen vatten blijkt altijd weer een hele opgave. De tijdmeting, die zestigtallig is, is helemaal een berucht struikelblok. En hoe brengt u de waarde van geld over?
In dit eerste praktijkboek over metend rekenen vindt u concrete en gedetailleerd uitgewerkte handvatten om samen met de kinderen inzicht te verwerven in het maatsysteem. Het biedt u spelsuggesties waarmee u kinderen prikkelt om aan het oefenen te gaan en een cd met een schat aan attractief spelmateriaal dat u in kleur kunt uitprinten. In het laatste hoofdstuk staan er levendige redactiesommen waarin alle maten door elkaar worden aangeboden.
Ons volgende praktijkboek over metend rekenen zal de complexere situaties van metend rekenen behandelen: vierkante maten, kubieke maten, omgaan met tijdberekeningen en de situaties met gecombineerde maten zoals bijvoorbeeld snelheid en schaal.

Inhoud: Praktijkboek met 152 pagina’s A4, een handleiding die zorgvuldig, in kleine stappen, de verschillende maten verkent.
1 CD met printbare documenten: 45 kleurige spellen (In totaal 122 pagina’s), 4 tabellen en 3 grote prenten voor de redactiesommen.
Geschikt voor: Speciaal basisonderwijs, dyscalculie, groep 5 en ouder.

Na ‘Rekenwereld tot 20’, ‘Rekenwereld tot 100’ en ‘Rekenwereld tot 1000’ is Hilde Heuninck deze keer niet alleen, maar samen met enkele collega’s – terug met een praktijkboek over metend rekenen. Zoals we gewend zijn, is het ook nu een  werkboek dat vertrekt vanuit concrete ervaring, eerder dan dat het gebaseerd is op  wetenschappelijke inzichten.

Het praktijkboek bevat verschillende hoofdstukken: lengtematen, liter, gram, euro, tijd en redactiesommen (metend rekenen in de realiteit). De beproefde succesformule uit eerdere Praktijkboeken wordt ook hier toegepast: binnen elk hoofdstuk worden glasheldere grondslagen gevolgd door speelse oefensuggesties.
Er wordt steeds gestart vanuit de concrete behoefte om een bepaalde maat te kennen. Wat heeft het immers voor nut om over gewicht of lengte te leren als je niet inziet waar je dit voor nodig hebt? Daarna wordt de standaardmaat (bv. meter) grondig verkend en komen de afgeleide maten (bv. centimeter en decimeter) aan bod. Na een fase van meten, zoeken en schatten worden de omzettingen aangepakt. Deze stapsgewijze aanpak zorgt ervoor dat kinderen zich de verschillende maten beter in de realiteit kunnen voorstellen. Precies  om deze reden wordt er ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van concreet materiaal zoals lintmeters, maatbekers, een balansweegschaal, enz.

Individualisatie, differentiatie en creativiteit staan centraal. De auteurs omschrijven de bundel dan ook als een ‘kookboek’ en dagen je als therapeut uit om de verschillende stappen aan te passen naar eigen smaak, op maat van het kind. Bij het praktijkboek – geschik voor kinderen vanaf het 3de leerjaar – hoort ook een CD-rom met zorgvuldig vomgegeven materiaal: 40 kleurige spellen, 3 tabellen, 2 onthoudkaarten, een ontdubbelde klok, een activiteitenschijf en 2 grote prenten bij de redactiesommen. Elk kind – op een enkele uitzondering na – is immers intrinsiek gemotiveerd om te spelen. Hilde en haar collega’s hebben dit stukje ontwikkelingspsychologie maar al te goed begrepen en maken ook dit stukje rekentherapie weer speels en vooral geweldig leuk.

Kinderen tot die aha – Erlebnisse brengen (‘Nù snap ik het!’), hartverwarmende pretlichtjes zien bij kinderen, vuurtjes van rekenkennis en – ervaring aanwakkeren en ze vooral laten  branden, dààr is het de auteurs om te doen. En voor een bijzonder lage prijs kan je als therapeut meteen zelf creatief en ervaringsgericht aan de slag om hetzelfde met je cliëntjes te bereiken. Ontdek, ervaar, speel en geniet! Veel plezier!

Bespreking: Glenn Aerts. 06/2015.

wie möchten sie verfahren?(Übersetzung nl fehlt)

in den warenkorb legen und weiterstöbern(Übersetzung nl fehlt)