Praxisboek Rekenwereld tot 100

Artikelnr.: 24571NL
ISBN: 978-3-86723-464-1
Producttype: CD-ROM
Praktijkboek
Geschikt voor: 6-9 jaar
Groep 3/4

Het praktijkboek "Rekenwereld tot 100" laat zien hoe het M.A.B. materiaal zinvol kan worden ingezet, om de kinderen de nieuwe rekenmethode realistisch en effecient over te brengen. De specifieke spreek- en schrijfwijze van getallen met twee cijfers, het optellen en aftrekken tot 100 en de nieuwe hoofdberekeningen vermenigvuldigen en delen.
Met dit boek krijgt iedereen die de wiskundige stimulering van de kinderen vanaf het tweede schooljaar aan het hart ligt, verschillende werkwijzen en talrijke ideen, opdrachten en oefeningen, werkbladen en speelvoorstellen aan de hand, die de kinderen tot hun persoonlijke leerprestaties voeren.

Inhoud: Praktijkboek met 172 pagina’s A4, handleiding die in kleine stappen de opbouw van de getallen tot 100 beschrijft; oefeningen en speelvoorstellen voor de systematische omgang met het M.A.B. materiaal, 23 werkbladen, 4 toelichtingsbladen, 53 speelvoorstellen, 1 CD-ROM met alle werkbladen, toelichtingsbladen en gekleurde speelvoorstellen.
Geschikt voor: speciaal basisonderwijs, dyscalculie, onderbouw, groep 4.

wie möchten sie verfahren?(Übersetzung nl fehlt)

in den warenkorb legen und weiterstöbern(Übersetzung nl fehlt)