Leverings- en betalingsvoorwaarden

Prijzen
Onze prijzen zijn gebaseerd op rechtstreekse levering aan de scholen. Onze prijzen zijn in euro's inclusief B.T.W. aangegeven. Prijswijzigingen voorbehouden.

Levering
Bij bestellingen beneden € 100 inclusief B.T.W. worden € 6 aan verzend- en verwerkingskosten op de factuur in rekening gebracht. Bij bestellingen boven de € 100 inclusief B.T.W. worden geen verzend- en verwerkingskosten berekend. Naleveringen worden franco nagezonden. Voor schoolleveranciers worden algemeen verzend- en verwerkingskosten berekend.

Uitvoering en assortiment
In verband met fabrieks- en/of collectiewijzigingen moeten wij ons echter het recht voorbehouden hiervan af te wijken. Voor eventuele zetfouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Reclames
Eventuele reclames moeten binnen 8 dagen na levering bij ons gemeld worden. Wij verzoeken u direct contact met ons op te nemen.

Betalingen in Nederland / in België
Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum met vermelding van factuur- en debiteurnummer ten name van Westermann Lernspielverlage GmbH op:

Deutsche Bank Hannover
BLZ: 250 700 70
KTNr: 021159900
BIC: DEUTDE2H
IBAN: DE82250700700021159900

Postbank Hannover
BLZ: 250 100 30
KTNr: 415920301
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE80250100300415920301


Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Westermann Lernspielverlage GmbH totdat het volledige bedrag betaald is. Verder gelden onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Georg Westermann Verlag GmbH
SCHUBI Leermiddelen
Georg-Westermann-Allee 66
38104 Braunschweig
Germany
Telefoon voor Nederland: 0800 72 48 245
Telefoon voor België: 0800 954 17
E-mail: service@schubi.nl

Algemeen directeur: Hartmuth Brill
HRB 2352 Braunschweig, BTW.-Nr. DE 811126864

wie möchten sie verfahren?(Übersetzung nl fehlt)

in den warenkorb legen und weiterstöbern(Übersetzung nl fehlt)